AktualneIntencje Mszy św.

Intencje mszalne: 13 – 19 II 2022

Niedziela 8.00 1) + Andrzej Styrczula

2) W intencji parafian

9.30 + Anna Długopolska
11.00 + Marian Jaskowski w 20. rocznicę śmierci
12.30 + Halina Piasecka
18.00 + Bogumił, Edward i Michał (od rodziny Wałków)
Poniedziałek 7.00 1) + Zmarłe Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej

2) + Jan Chrobak

18.00 1) + Józef Sala

2) + Krystyna Leżańska w 1. rocznicę śmierci

Wtorek 7.00 1) + Andrzej Styrczula

2) + Zmarli z rodzin Stępniów i Chrobotów

18.00 + Zbigniew Gnat (od Piotra Farona)
Środa 7.00 1) + Andrzej Styrczula

2) O opiekę Bożą i dary Ducha Św. dla Włodzimierza

18.00 + Zbigniew Gnat (od Marii Majewskiej)
Czwartek 7.00 1) + Andrzej Styrczula

2) + Anna Długopolska

18.00 + Antonina Staszel
Piątek 7.00 1) + Anna Długopolska

2) + Antonina Staszel

18.00 + Zbigniew Gnat (od Zofii Ciałek z rodziną)
Sobota 7.00 1) + Anna Długopolska

2) + Antonina Staszel

18.00 O nawrócenie, niezłomną wiarę i całkowite wypełnienie woli Bożej z pomocą Maryi Matki Kapłanów przez polskich biskupów i kapłanów