Duszpasterstwo

Duszpasterze parafii

Proboszcz


Wikariusz parafialny

Ks. mgr Maksymilian Grabowski
 

 

ks. Józef Gil
emeryt