Duszpasterstwo

Duszpasterze parafii:

 

Proboszcz


ks. prof. dr hab. Jan Machniak (od 29.06.2016)


Wikariusz parafialny

Ks. Tomasz Kołodziejczyk


 W parafii pomagają:

Ks. Lech Wołowski,
kapłan Archidiecezji Krakowskiej, rok święceń 2011, ur. 1975 w Białymstoku. Wykształcenie: doktorat z zakresu matematyki stosowanej, specjalizacja: fizyka matematyczna (University of California, Davis, 2004) oraz doktorat z zakresu teologii dogmatycznej, specjalizacja: charytologia i soteriologia (Uniwersytet Gregoriański, Rzym 2017). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


 

ks. Józef Gil
emeryt


ks. Czesław Bogdał
sekretarz ks. Kardynała Stanisława Dziwisza