Artykuł

Ślub Rodziców św. Jana Pawła II

Emilia z Kaczorowskich oraz Karol Wojtyła

Rocznica ślub Rodziców św. Jana Pawła II

10 lutego 1906 roku

W sobotę 10.02.1906 roku, w naszym kościele, zawarli sakrament małżeństwa Rodzice św. Jana Pawła II

Emilia z Kaczorowskich
oraz
podoficer Karol Wojtyła.