Modlitwa

Modlitwa w intencji sportowców

Brazylia 2014

Modlitwa w intencji sportowców

św. Jan Paweł II, Rzym, 29.10.2000

 

Panie Jezu Chryste, pomagaj sportowcom
być Twoimi przyjaciółmi i świadkami Twojej miłości.

Pomagaj im wkładać tyle samo wysiłku
w osobistą ascezę co w sport;
wspomagaj ich w dążeniu do harmonijnej
i spójnej jedności ciała i duszy.

Niech będą dla tych, którzy ich podziwiają,
wartościowymi wzorami do naśladowania.

Pomagaj im, aby byli zawsze atletami ducha
i mogli zdobyć Twoją bezcenną nagrodę:
wieniec niewiędnący i trwający na wieki. Amen!