Artykuł

25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Alessandro di Mariano Filipepi (Sandro Botticelli), Mistyczne Boże Narodzenie, 1500

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25 grudnia

Najgłębszy sens uroczystości Bożego Narodzenia wypowiedziany jest w tym, że lud, który jest gotów słuchać Boga, jest przyjęty przez Niego. Jezus Chrystus został posłany na ten świat i stał się naszym Bratem. Z Nim jesteśmy powołani do tego by brać udział we wspaniałości Boga. Wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa z wiarą i miłością, stają się dziećmi Bożymi i otrzymują z Jego pełności łaskę po łasce.