Artykuł

Warunki zyskania odpustu

Warunki zyskania odpustu

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
KKK 1498

 

Różaniec »   Wielki Post »   Triduum »   Porcjunkula »    Zmarli »

 


Odpust różańcowy

Warunki zyskania odpustu
połączonego z publicznym odmawianiem różańca

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (przynajmniej 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym.

Warunki:

 1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
 2. do modlitwy ustnej dodać należy rozmyślanie tajemnic różańcowych;
 3. przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.


Odpust zupełny w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za:

 1. Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji ważnie erygowanej drogi krzyżowej np. w naszym kościele.
 2. Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.
 3. W piątki Wielkiego Postu odmówienie po Komunii św. modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Modlitwa jest na klęczniku w kaplicy pod chórem.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.


Kaplica Męki Pańskiej

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17).

Modląc się pod krzyżem w naszym kościele można zapalić małą świeczkę, aby jej płomieniem przedłużyć duchową obecność przed Ukrzyżowanym.


Odpust zupełny w dni Triduum Paschalnego

 1. Wielki Czwartek – po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odmawiając podczas adoracji w Ciemnicy zwrotki „Przed tak wielkim”.
 2. Wielki Piątek – za pobożne uczestniczenie w adoracji krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej.
 3. Wielka Sobota – za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

Odpust Porcjunkuli

Odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego można uzyskać 3 razy w roku:

 1. W dniu odpustu parafialnego;
 2. 2 sierpnia (tzw. odpust „Porcjunkuli”);
 3. 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (ten odpust można ofiarować tylko za zmarłych).

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła w wymienionych powyżej dniach.

I. Warunki zwykłe:

 1. sakramentalna spowiedź (nie musi być w dniu odpustu);
 2. przyjęcie Komunii św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego;
 4. wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

II. Wykonanie konkretnego dzieła, a które można zyskać odpust zupełny podczas nawiedzenie kościoła parafialnego:

 1. pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego;
 2. odmówienie w kościele „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

świeca

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu WSZYSKICH ŚWIĘTYCH i w DZIEŃ ZADUSZNY, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 29,1.