Artykuł

Panteon Narodowy

Panteon NarodowyPanteon Narodowy

Miejsce spoczynku twórców narodowej kultury i nauki

 

Dnia 17 września 2013 roku, w kryptach naszego kościoła należących do Panteonu Narodowego, został pochowany + Sławomir Mrożek (29.06.1930 – 15.08.2013).

klepsydra

Do czasu przygotowania przez Fundację Panteon Narodowy niezależnego wejścia do zespołu krypt grzebalnych (od strony dziedzińca UJ), ich zwiedzanie możliwe jest jedynie w godzinach otwarcia kościoła dla zwiedzających.