Artykuł

Zdjęcia i materiały archiwalne

Zdjęcia i materiały archiwalne

Krypta Piotra Skargi (1859)

Piotr Skarga zmarł 27 IX 1612. Pogrzeb odbył się nazajutrz; „wniesiono zwłoki do grobowca zakonnego pod wielkim ołtarzem. Zostawały one tam do r. 1695, ale nie dawano im pokoju. Grobowiec co roku zapełniał się trumnami, otwierano i wchodzono doń często, a dawniejsze trumny a więc i Skargi przesuwano z miejsca na miejsce, inne starością się rozsypywały. Przez ciekawość jedni, z pobożności drudzy, otwierali wieko trumny prostą deskę, i brali na pamiątkę jako relikwie szczątki z zwłok Skargi. Niedługo rozebrano by je wszystkie lub czas strawiłby je i rozproszył. Ulitował się nad nimi prefekt kościoła O. Stanisław Bielicki. Ten porządkując grobowiec pragnął uratować szczątki szczątków Skargi. Za wyżebrane pieniądze sprawił ołowianą trumienkę, przełożył w nią ocalone czasem i niebacznością ludzką szczątki Skargi, zamknął i żelaznym opasał łańcuchem […]. W drugiej mniejszej nieco kamiennej trumience złożono resztki zbutwiałego odzienia i szat kapłańskich, i prochy” (Załęski, s.39-40).
Rysunek tuszem z podpisem: „Trumienka większa mieszcząca kości ś.p. X Piotra Skargi Pawęskiego […] jest z cyny. Trumienka mniejsza mieszcząca habit jego […] jest z kamienia.”

 1859

W.Komorowski, I.Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Universitas 2005, str.350.


Krypta Piotra Skargi (1912)

Zdjęcie powstało zapewne w ostatnich dniach września r. 1912, po uroczystościach trzechsetnej rocznicy śmierci Piotra Skargi. W czasie obchodów „odbył się uroczysty i żałobny kondukt, po którym duchowieństwo udało się do [jego] krypty” (Kalendarz Czecha na rok 1913, s.61).

1912

W.Komorowski, I.Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Universitas 2005, str.351.


Krypta Piotra Skargi (Rok ?)

nieznany rok

Zdjęcie z archiwum parafialnego


Trumna z prochami ks. Piotra Skargi (1936)

1936

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.audiovis.nac.gov.pl


Prochy ks. Piotra Skargi (1936)

1936

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.audiovis.nac.gov.pl


Trumna kamienna z prochami (1936)

1936

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.audiovis.nac.gov.pl