Artykuł

Na uroczystość Trzech Króli

O Boże mój, wlejże w nas serce tych Ojców i Patryarchów naszych, abyśmy się tak Tobie podobali, będąc do znajomości i obietnic i łaski Twojej powołani i oświeceni, abyśmy takimi uczynkami, wedle rady Apostoła Twego, powołanie nasze sobie upewniali.

Niech Cię wiernie i prawdziwie szukamy przy świecy i gwieździe słowa Twego, w nowem Jeruzalem, w powszechnym Kościele Twoim, w opuszczeniu i wzgardzie tych widomych dóbr, w pokusach i w niebezpiecznościach świata tego, w pracach i jałmużnach, opatrując potrzeby ubogich, którzy w gnojach i w stajniach i w słomie bez opatrzenia leżą, i w ofierze z duszy, z ciała i z majętności naszej, abyśmy Cię nalazszy i pokłon, a służbę Twoją tu na ziemi odprawiwszy, do ojczyzny wiecznej wrócić się mogli. Przez tegoż Zbawiciela świata dla nas narodzonego. Amen.

„Modlitewnik Skargi”, str. 201-202.