ks. Piotr Skarga

Modlitwa o beatyfikację ks. Piotra Skargi

Modlitwa o beatyfikację ks. Piotra Skargi

Wszechmogący wieczny Boże,
który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci,
racz wynieść na ołtarze sługę Twego Piotra Skargę,
który w trosce o większą chwałę Twoją
strawił życie na bezkrwawym boju o zbawienie dusz.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.