ks. Piotr Skarga

Diecezjalny proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ

Diecezjalny proces beatyfikacyjny
ks. Piotra Skargi SJ

ROZPOCZĘCIE  —  8 grudnia 2014 roku     
ZAKOŃCZENIE  —  21 czerwca 2016 roku  

„(…) Zwracam się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące ks. Piotra Skargi, zarówno pozytywne jak i negatywne, alby zechcieli je przekazać do Kurii Metropolitalnej w Krakowie do dnia 31 grudnia 2014 roku.”

Stanisław kard. Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz Metropolity Krakowskiego rozpoczyna się proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ. Pierwsza, uroczysta sesja procesu beatyfikacyjnego wybitnego kaznodziei i jezuity odbyła się 8 grudnia w Domu Arcybiskupów Krakowskich.

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ

Panie Jezu Chryste, Ty otaczasz Twoje wierne sługi chwałą. Wspomnij na liczne apostolskie prace, trudy i cierpienia, jakie Twój sługa ks. Piotr Skarga podejmował dla zbawienia dusz i jedności Kościoła.

Niech Twoja dobroć zajaśnieje nam przez łaskę wyniesienia go przez Kościół do chwały ołtarzy. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej Matki Maryi, której cześć ks. Skarga gorliwie w naszym narodzie szerzył oraz przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, o których cześć w pisanych żywotach usilnie zabiegał.

Niech dzień wyniesienia ks. Piotra do chwały świętości umocni wiarę ludu Twego i zachęci wiernych do naśladowania chrześcijańskich cnót. Udziel nam, Panie, czego pragnie serce nasze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 


Poprzednia modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże,
który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci,
racz wynieść na ołtarze sługę Twego Piotra Skargę,
który w trosce o większą chwałę Twoją
strawił życie na bezkrwawym boju o zbawienie dusz.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.