Sakramenty

Obrzędy sakramentu małżeństwa – czytania

Obrzędy sakramentu małżeństwa

LITURGIA SŁOWA – czytania do wyboru

Narzeczeni mogą samodzielnie wybrać teksty biblijne na swoją ceremonię ślubną spośród tych, jakie znajdują się w „Obrzędach sakramentu małżeństwa”. Zestaw czytań w całym Kościele katolickim jest identyczny, tak więc przy ślubach obcojęzycznych można także określić język w jakim będą one odczytane.

Zasadniczo przed Ewangelią wybiera się jedno czytanie ze Starego lub Nowego Testamentu. Wyjątek stanowi niedziela i uroczystości kościelne, a także ceremonie dwujęzyczne, kiedy przed Ewangelią odczytuje się dwa czytania. W okresie wielkanocnym korzysta się tylko z Nowego Testamentu.