AktualneIntencje Mszy św.

Intencje mszalne: 18.09 – 24.09.2022

Niedziela 8.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) W intencji Parafian

9.30 + Grażyna Nowak (gr)
11.00 + Zofia Obrzut

Dorota i Jan Badylak o Boże błogosławieństwo w 40 rocznicę ślubu

12.30 + Marianna Gądek w rocznicę śmierci

+ Stanisława Borkowska od Karola, Janusza i Ireny

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

+ Józef, Stanisław Edward

Poniedziałek 7.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) + Grażyna Nowak (gr)

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

Za Siostry Służebniczki, które pracowały w Pełkiniach

Wtorek 7.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) + Grażyna Nowak (gr)

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

Dziękczynna za otrzymane łaski i dalszą pomoc dla wspólnoty Sióstr w Pełkiniach

Środa 7.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) +Grażyna Nowak (gr)

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

+ Stanisława Borkowska od Joanny i Tomasza Jaworskich

Czwartek 7.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) + Nowak Grażyna (gr)

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

+Jacek Zarazka i Ryszard Chojnacki

Piątek 7.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) + Nowak Grażyna (gr)

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

+ Anna Czarniecka w 5 rocznicę śmierci

Sobota 7.00 1) + Marek Kluska (gr)

2) + Nowak Grażyna (gr)

3) + Maria i Józef

18.00 + Helena Zawistowska (gr)

Za Fundatorów placówki w Pełkiniach – rodzinę Czartoryskich