Intencje Mszy św.

Intencje mszalne 19.01.-25.01. 2020

Niedziela 8.00 +Maria Lubera(gr)

W intencji parafian

9.30 +Daniel Mastela(gr.)

+Tadeusz Kozioł(gr.)

11.00 +ks. Adam Leśniak

+Barbara Pawlikowska od Jana Stanka z Pieniążkowic
z rodziną

12.30 Z podziękowaniem za wszelkie łaski szczególnie łaskę zdrowia Elżbiety, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny
18.00 + Bronisława Lipińska

+Jacek Sołtys

 

Poniedziałek

 

7.00 +Tadeusz Kozioł(gr.)

+Maria Lubera(gr)

+Daniel Mastela(gr.)

18.00 +ks. Adam Leśniak (gr)

+Barbara Pawlikowska od Władysława i Marii Ciślak 
z Pieniążkowic

Wtorek 7.00 +Tadeusz Kozioł(gr.)

+Maria Lubera(gr)

+Daniel Mastela(gr.)

18.00 +ks. Adam Leśniak

+Barbara Pawlikowska od Szewczyków z Łopusznej

 

Środa

 

7.00 +Tadeusz Kozioł(gr.)

+Maria Lubera(gr)

+Daniel Mastela(gr.)

18.00 +ks. Adam Leśniak(gr)

+Barbara Pawlikowska od Zofii i Edwarda Bielańskich
z Chicago

 

Czwartek

 

7.00 +Tadeusz Kozioł(gr.)

+Maria Lubera(gr)

+Daniel Mastela(gr.)

18.00 +ks. Adam Leśniak(gr)

+Barbara Pawlikowska od Anieli i Władysława Pawlikowskich z Chicago

 

Piątek

 

7.00 +Tadeusz Kozioł(gr.)

+Maria Lubera(gr)

+Daniel Mastela(gr.)

18.00 +ks. Adam Leśniak(gr)

+Barbara Pawlikowska od Marii i Antoniego Pawlikowskich z Odrowąża

Sobota 7.00 +Tadeusz Kozioł(gr.)

+Maria Lubera(gr)

+Daniel Mastela(gr.)

18.00 +ks. Adam Leśniak(gr)

+Barbara Pawlikowska od Marii i Wincentego Czepiel
z Odrowąża z rodziną