Kazanie ks. Proboszcza z okazji nagrody Jerzego Ciesielskiego w parafii św. Floriana

Kazanie ks. Proboszcza z okazji nagrody Jerzego Ciesielskiego w parafii św. Floriana