Artykuł

25.10 – Wspomnienie św. Kryspina i Kryspiniana

Męczeństwo św. Kryspina i św. Kryspiniana

Wspomnienie św. Kryspina i św. Kryspiniana

25 października

Bracia Kryspin i Kryspinian pochodzili z rzymskiej rodziny patrycjuszy. Powodowani gorliwością szerzenia wiary, rozdali swój majątek i udali się do Galii. Osiedli w mieście Soissons (Francja), gdzie pracując jako szewcy głosili Ewangelię i posługiwali ubogim. Około 286 roku za odmowę wyrzeczenia się wiary skazani zostali przez cesarza Maksymiana (286-305) na tortury i śmierć Są patronami szewców, garbarzy, siodlarzy, tkaczy i krawców.

Modlitwa

Boże, któryś św. Kryspina i Kryspiniana, Męczenników Twoich, przywiódł do tego, że z miłości ku Tobie wyrzekłszy się dostatków w ubogim rzemiośle pracowali i w nim wysłużyli sobie koronę męczeńską, daj nam za ich wstawieniem się, w stanie, w jakim zostajemy, wiernie Ci służyć na ziemi, a w Niebie wraz z nimi. chwalić Cię na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

W naszym kościele znajduje się relikwiarz z głową św. Kryspina (XVII wiek).