Artykuł

Modlitwa przed ŚDM

Sztafeta Modlitwy

Parafialna Sztafeta Modlitwy

fb Diecezjalna Sztafeta Modlitwy rozpoczęła się w I Niedzielę Adwentu (30.12.2014) od modlitwy w Katedrze Wawelskiej. Nasza parafia włączyła się w tę „sztafetę” w poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku.

 

Modlitwa przed Światowymi Dniami Młodzieży

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych
ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie
po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze Niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Oficjalna modlitwa przed ŚDM – Kraków 2016 


Oficjalne logo

Parafialna Sztafeta Modlitwy

W naszym kościele modlimy się o jak najlepsze przygotowanie i owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży podczas każdej czwartkowej Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.

Wymiar katechetyczny przygotowania na stronie www.kerygma.pl.