Artykuł

Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

7 wrze­ś­nia 2014 roku

Kalwaria 2014