Artykuł

31.07 – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

św. Ignacy Loyola

św. Ignacy Loyola, prezbiter

31 lipca – wspomnienie

Ignacy (Iñigo López de Oñaz y Loyola) urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił do Boga, skończył studia teologiczne w Paryżu; tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe (SI, TJ). Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła. Jego dewizą była łacińska sentencja Ad maiorem Dei gloriam (Ku większej chwale Boga). Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku.

Modlitwa

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, † spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, * zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.