Artykuł

Życzenia – Wielkanoc

Niech Świętowanie Tajemnicy Paschy Chrystusa umocni naszą wiarę, ożywi nadzieję i na nowo rozpali serca miłością, byśmy wytrwale podążali za Zmartwychwstałym drogą naszego powołania i świadczyli w codzienności o triumfie życia nad śmiercią, o zwycięstwie dobra, miłości i prawdy.
Radujmy się w Panu.
Wesołego Alleluja!

Duszpasterze