Artykuł

Rok Wiary 2012/2013

Rok Wiary

Rok Wiary 2012/2013

Ogłoszony przez papieża Benedykt XVI

OTWARCIE — 11 października 2012 roku

– w 50. rocznicę rozpoczęcia Sobory Watykańskiego II oraz 20. rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

ZAKOŃCZENIE 24 listopada 2013 roku

w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

 

Chrystusa Pantokratora z katedry w Cefalù

Ikona Roku Wiary

Bizantyjska mozaika Chrystusa Pantokratora (gr. Pan wszystkiego)
z katedry w Cefalù na Sycylii (XII / XIII w.).