Artykuł

Na uroczystość Nowego Roku

Wszystkim daj, Panie Jezu Chryste, żyzny rok na cnoty i pobożność i pokój i sprawiedliwość i na żywność ciał naszych.

Błogosław wieńcowi roku naszego, aby się pięknymi i wonnymi kwiatami i drogimi kamieńmi chrześcijańskich dobrych uczynków osadził od większych począwszy aż do mniejszych.

Pociech z tego najświętszego imienia Twego Jezus niech każdy hojnie bierze. Rzeka ta dóbr i skarbów nieprzebrana jest, byleśmy się czerpać i o się starać nie lenili.

O Jezu, bądź nam w grzechach odpuszczeniem, w gniewie Bożym ubłaganiem, pomocą do pokuty, zamkiem i wieżą mocną do obrony, wojskiem niezwyciężonem do obrony.

Bądź nam wieżą w uciekaniu, posileniem w słabości, ochłodą w cierpliwości wszystko bądź nam we wszystkim. 

Bądź nam wszędzie Jezusie Jezusem, Zbawicielem od grzechów, wybawicielem od nieprzyjaciół i wszystkich złych przygód i nabawicielem pokoju  i dóbr dusznych, świeckich i wiecznych, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem Świętym Bóg jeden na wieki. Amen.

„Modlitewnik Skargi”, str. 199-201.