KancelariaSakramenty

Dokumenty potrzebne w kancelarii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

 

A) Informacja dla Parafian

Narzeczeni – z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii – na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich »
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
   1. W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (adres USC: Kraków, ul. Lubelska 27).
   2. Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
 6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
   Ze względu na dużą liczbę ślubów w naszym kościele nie podejmujemy się przeprowadzać tego etapu dla narzeczonych zawierających ślub w kościołach zakonnych na terenie naszej parafii.
  2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

B) Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię (Wszystkich Świętych) do pobłogosławienia ich małżeństwa.

 

C) Marriages oraz małżeństwa różnojęzyczne

We celebrate weddings in another languages, too (ex. English, deutsch, italiano, français, español, Arabian…).
If you are interested in it, please contact us by email.

 

Uwagi oraz informacje dla każdej z grup:

 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny ślubu, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
 • Zgłoszenie za pośrednictwem różnych „Firm ślubnych” nie będą traktowane poważnie.
 • Nie gwarantujemy, iż ślub się odbędzie jeżeli minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą do kancelarii nie zostanie dostarczony komplet wymaganych dokumentów (dotyczy to także Narzeczonych mieszkających poza granicami Polski).
 • Pary decydujące się na ślub w naszym kościele zobowiązują się, iż po zakończeniu ceremonii dziedziniec przed kościołem nie będzie niczym zasypywany. Ostrzegamy przed gołębiami!
 • Pozwolenie na wjazd jednego prywatnego (osobowego) samochodu na ul. Grodzką w czasie ceremonii ślubnej można uzyskać w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT – kontakt).

 

Zobacz także: