Modlitwa

Modlimy się wspólnie 2013

Modlimy się wspólnie (archiwum 2013)

dzieląc się przed Bogiem naszymi radościami i smutkami — chrzty, śluby, uroczystości parafialne, pogrzeby…

Parafia jest wspólnotę wiary, która wspiera się w drodze do zbawienia. W każdą niedzielę i święta obowiązujące Ksiądz Proboszcz odprawia Msze św. w intencji wszystkich Parafian, powierzając ich samych oraz ich sprawy – radosne i smutne – Panu Bogu.
Każdy z Parafian winien także do swoich osobistych intencji modlitewnych dołączać i te dotyczące całej wspólnoty parafialnej. W szczególny sposób winniśmy modlitewne wsparcie tym, którzy w naszej świątyni przystępują do sakramentów świętych.


Sakrament chrztu św.

Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, którzy przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem…

Dzieci ochrzczone w naszym kościele:

 • 01.09   Stella Love, Leo Antoni
 • 08.09   Karolina Barbara, Hanna Jadwiga
 • 22.09   Jakub Stanisław, Antoni Zbigniew, Oskar Alan, Bartłomiej Piotr
 • 29.09   Leon, Henryk Jan
 • 06.10   Kamil Krzysztof, Natalia Alicja
 • 13.10   Zuzanna, Barenika Blanka, Klara, Amelia Anna, Marek Jakub
 • 26.10   Inga Anna, Michał Leszek
 • 27.10   Andrzej Krzysztof
 • 03.11   Aleksandra Elżbieta
 • 10.11   Julia
 • 17.11   Tomasz Jan
 • 24.11   Tymoteusz Andrzej
 • 08.12   Nadia Magdalena, Filip Mikołaj
 • 14.12   Aleksander Jan i Mateusz Jakub
 • 25.12   Marianna
 • 29.12   Karolina Anna
Przygotowanie do chrztu – terminy najbliższych spotkań »
Obrzędy Chrztu Świętego »


Sakrament małżeństwa

Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem, spraw, aby ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co on wyraża.

Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarli:

 • 07.09   Przemysław & Patrycja, Michał & Magdalena, Pablo & Magdalena
 • 14.09   Marcin & Justyna
 • 21.09   Michael & Monika, Michał & Katarzyna, Johnnie & Agata
 • 28.09   Tomasz & Magdalena, Wojciech & Agnieszka
 • 05.10   Jan & Paulina, Roman & Katarzyna, Paweł & Angelika, Wojciech & Róża, Maciej & Teresa
 • 12.10   Bartosz & Sylwia, Tomasz & Marta, Paweł & Iwona
 • 19.10   Kamil & Monika
 • 26.10   Henryk & Magdalena
 • 21.12   Jakub & Katarzyna
 • 25.12   Maciej & Sabina
 • 28.12   Stanisław & Anna
Obrzędy sakramentu małżeństwa » The Rite of Marriage »

Święta Rodzina z Nazaretu – ZAPROSZENIE

W Uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu, obchodzoną w niedzielę oktawie Bożego Narodzenia (26-31 grudnia), w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła odprawiamy każdego roku Mszę św. o godz. 12.3o w intencji wszystkich Par, które zawarły sakrament małżeństwa w naszej parafii.


I Komunia św.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.


Sakrament bierzmowania

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.† Pogrzeb chrześcijański

Boże, który sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, Stwórcę i Odkupiciela.

Zmarli Parafianie:

 • 05.09   + Marianna Bartosik
 • 09.09   + Czesława Wrona
 • 29.09   + Janusz Winkel
 • 03.10   + Leszek Rozmiłowicz
 • 04.10   + Genowefa Komorowska
 • 07.10   + Eugenia Frączek
 • 12.10   + Maria Czerwiec
 • 20.11   + Antoni Wordliczek
 • 23.11   + s. Maria Klementyna od św. Anieli, urszulanka (Elżbieta Wronarowicz)
 • 10.12   + Henryk Reuss
 • 11.12   + Janina Jackiewicz
 • 10.12   + Wanda Gacek
 • 22.12   + Czesława Piotrowska
 • 27.12   + Piotr Dudek

Porządek pogrzebów na cmentarzach komunalnych