Sakramenty

Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców proszących o chrzest dziecka
w naszym kościele

W oparciu o Instrukcję Metropolity Krakowskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku.

 

A. Rodzice dziecka, którzy zawarli sakrament małżeństwa.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 2. Odpis aktu małżeństwa.
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

B. Rodzice dziecka (lub matka samotnie wychowująca dziecko), którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa ze względu na trwającą przeszkodę kanoniczną jednej ze stron.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 2. Odpis aktu związku cywilnego z USC.
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
 4. Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza w naszej kancelarii parafialnej (formularz otrzymują w naszej kancelarii lub pobierają z tej strony).

C. Rodzice dziecka, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie ma przeszkód kanonicznych żadnej ze stron.

Ojciec i matka dziecka (razem) zgłaszają się do parafii, gdzie aktualnie mieszkają, aby:

 1. Otrzymać pisemną zgodę proboszcza swojej parafii zamieszkania na chrzest dziecka w innej parafii, po odbytej rozmowie duszpasterskiej.
 2. Podpisać razem z chrzestnymi w obecności księdza w kancelarii parafii zamieszkania oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka (formularz otrzymują w swojej parafii lub pobierają z tej strony).

Po spełnieniu powyższych aktów zgłaszają się do naszej kancelarii parafialnej (ul. Kanonicza 11) przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Pisemną zgodę z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii.
 2. Kopię oświadczenia o katolickim wychowaniu dziecka (oryginał zostaje w ich parafii zamieszkania).
 3. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 4. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

Ks. Marek Głownia
proboszcz Parafii Wszystkich Świętych