Sakramenty

Chrzest w kościele św. Idziego

Informacja dla Rodziców proszących o chrzest dziecka w kościele św. Idziego

 W oparciu o Instrukcję Metropolity Krakowskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku.

 

A. Rodzice dziecka, którzy zawarli sakrament małżeństwa, ustalają datę chrztu w kościele św. Idziego.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 2. Odpis aktu małżeństwa,
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

B. Rodzice dziecka (lub matka samotnie wychowująca dziecko), którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa ze względu na trwającą przeszkodę kanoniczną jednej ze stron, ustalają datę chrztu w kościele św. Idziego.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 2. Odpis aktu związku cywilnego z USC,
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania,
 4. Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza w naszej kancelarii parafialnej (formularz otrzymują w kościele św. Idziego lub pobierają z tej strony).

C. Rodzice dziecka, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie ma przeszkód kanonicznych żadnej ze stron.

Ojciec i matka dziecka (razem) zgłaszają się do swojej parafii zamieszkania, aby:

 1. Otrzymać pisemną zgodę proboszcza swojej parafii zamieszkania na chrzest dziecka w innej parafii, po odbytej rozmowie duszpasterskiej,
 2. Podpisać razem z chrzestnymi w obecności księdza w kancelarii parafii zamieszkania oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka (formularz otrzymują w kościele św. Idziego lub pobierają z tej strony).

Po spełnieniu powyższych aktów ustalają w kościele św. Idziego datę chrztu i zgłaszają się do naszej kancelarii parafialnej przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Pisemną zgodę z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii,
 2. Kopię oświadczenia o katolickim wychowaniu dziecka (oryginał zostaje w ich parafii zamieszkania),
 3. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 4. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

Uprzejmie proszę O. Duszpasterza i P. Kościelnego o dokładne informowanie rodziców o zasadach chrztu w kościele św. Idziego w Krakowie.