Ogłoszenia parafialne: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 r.

1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która zamyka liturgiczny okres Świąt Paschalnych Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, Komunia Święta i odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.
W niedzielę zakończenie nabożeństw majowych o 17.30 z procesją po kościele.

2. Kalendarz liturgiczny
Poniedziałek – święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA
Wtorek – wspomnienie św. Marcelina i Piotra, Męczenników
Środa – wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
Czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
– dziś też przypada wspomnienie bł. Michała Giedroycia, Zakonnika
Piątek – wspomnienie bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk, Założycielki Serafitek
Sobota – wspomnienie św. Norberta, Biskupa, Założyciela Norbertanek

3. Uroczystość Świętej Trójcy
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Świętej Trójcy. Przypominamy, że tą niedzielą kończy się okres spowiedzi wielkanocnej. Zachęcamy do spowiedzi i Komunii świętej.

4. Pierwszy Piątek i I sobota miesiąca
W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota miesiąca czerwca. Spowiedź przed Mszą św.. Serdecznie zapraszamy. Z powodu koronawirusa chorych nie będziemy w tym miesiącu jeszcze odwiedzali w domach z okazji I Piątku

5. Nabożeństwa czerwcowe
Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w naszym kościele są odprawiane codziennie o godz. 17.30, przed Mszą św. o godz. 18.00. Serdeczne zapraszamy.

6. Odwołanie dekretu z dnia 28.03.2020
Ks. Abp Marek Jędraszewski odwołał Dekret z dnia 28.03.2020 dyspensujący od udziału we Mszy św. niedzielnej. W związku z wygasaniem epidemii koronawirusa został przywrócony obowiązek uczestnictwa wiernych we Mszach św. niedzielnych oraz w święta nakazane. Jednocześnie Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od Mszy św. niedzielnej dla osób powyżej 65 roku życia, dla osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura) oraz dla osób, które czują obawy przed zarażeniem.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego przeżycia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Szczęść Boże!

Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach Świętych

Przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej. Metropolita krakowski udzielił dyspensy tylko dla: osób w wieku 65 lat i więcej, wiernych z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.


Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych
1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.
2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:
a) osoby w wieku 65 lat i więcej,
b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.
3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.
†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Remont zabytkowej kopuły kościoła św. Piotra i Pawła

Kościół Stacyjny – Msza św. z 6 marca 2020 r. – godz. 18:00