Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Ogłoszenia parafialne
» informacje «

* * *

Warunki zyskania
» odpustu zupełnego «

* * *

Modlimy się wspólnie

w intencji Parafian i Gości
oraz za zmarłych.

* * *

Kancelaria parafialna
» Zapraszamy «

Ogłoszenia parafialne:

1. Kalendarz liturgiczny

Dziś procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

Poniedziałek – wspomnienie bł. Zofii Czeskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek. Dodatkowa Msza św. o godz. 9.00 rano.

Wtorek – Święto św. Andrzeja Boboli, Kapłana i Męczennika, Patrona Polski

Czwartek – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, Kapłana

Sobota – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny.

2. Pierwsza Komunia Święta

Dziś grupa dzieci ze Szkoły Podst. Nr 16 z ul. Dietla przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. W tym tygodniu „Biały Tydzień” – dzieci pierwszokomunijne będą miały Mszę św. o godz. 18.00. Za tydzień Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Sióstr Urszulanek o godz. 11.00 i ze Szkoły Społecznej ze Stradomia o godz. 14.00.

3. Nabożeństwa Fatimskie

Wczoraj rozpoczęliśmy w naszej parafii Nabożeństwa Fatimskie, które będą odbywać się do października każdego 13. miesiąca. Serdecznie zapraszamy

4. Kwesta na ubogich

Grupa charytatywna naszej parafii zbiera po Mszach św. ofiary na ubogich. Możemy wesprzeć to parafialne dzieło pomocy. Dziękujemy Paniom z Zespołu Charytatywnego za zaangażowanie a wiernym - Bóg zapłać za ofiarność.

5. W tym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Marii Mirtyńskiej lat 86, z ul. Dietla 52/4 b.

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie.

 • Czytania na czwartek, 27 lipca 2017

  (Wj 19,1-2.9-11.16-20b)
  Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Pan rzekł do Mojżesza: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił.

  (Dn 3,52-56)
  REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
  Błogosławione niech będzie Twoje imię
  pełne chwały i świętości.

  Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
  Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
  Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie,
  i na Cherubach zasiadasz,
  Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

  (Mt 13,10-17)
  Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Dar dla Hospicjum