Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Ogłoszenia parafialne
» informacje «

* * *

Warunki zyskania
» odpustu zupełnego «

* * *

Modlimy się wspólnie

w intencji Parafian i Gości
oraz za zmarłych.

* * *

Kancelaria parafialna
» Zapraszamy «

Ogłoszenia parafialne:

1. Kalendarz liturgiczny

Dzisiaj – pierwszy dzień Nowego Roku. Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy w 2017 roku obfitości łask Bożych, sił ciała i ducha oraz Bożego błogosławieństwa w każdym dniu Nowego Roku.

Poniedziałek – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

 

2. Uroczystość Objawienia Pańskiego

W najbliższy piątek, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. w porządku niedzielnym. W czasie Mszy św. poświęcenie mirry, kadzidła i złota.

Jako dziękczynienie zaśpiewamy teraz pieśń „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” upraszając Bożej mocy na cały Nowy Rok. (Dopełnieniem warunków zyskania dzisiaj odpustu zupełnego jest pobożne zaśpiewanie tej pieśni).

3. Wizyta duszpasterska

2 I – ul. Zwierzyniecka (22) od nr 4 - od. godz. 15.00

3 I – ul. ul. Powiśle (22) od nr 2 – od godz. 15.00

5 I – ul. św. Agnieszki (17) od nr 1 - od. godz. 16.00

7 I – ul. Koletek (32) od nr 1 następnie ul. Smocza (11) - od. godz. 10.00 /16.00

 9 I – ul. Stradom (28) od nr 2 - od. godz. 14.00

2 I – ul. Bogusławskiego (28) od nr 2 - od. godz. 10.00 /16.00

4 I – ul. Dominikańska (2) następnie ul. Starowiślna (18) od nr 1 - od. godz. 15.00

5 I – ul. Dietla (22) od nr 32 - od. godz. 15.00

7 I –ul. Poselska (9), ul Grodzka (25) od nr 26 - od. godz. 10.00/16.00

9 I – ul. Podzamcze (10), ul. Kanonicza (1),  ul. Senacka (0), - od. godz. 17.00

 • Czytania na piątek, 28 kwietnia 2017

  (Dz 5,34-42)
  Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie: Mężowie izraelscy - przemówił do nich - zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

  (Ps 27,1.4.13-14)
  REFREN: Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana

  Pan moim światłem i zbawieniem moim,
  kogo miałbym się lękać?
  Pan obrońcą mego życia,
  przed kim miałbym czuć trwogę?

  O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
  żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
  przez wszystkie dni życia.
  Abym kosztował słodyczy Pana,
  stale się radował Jego świątynią.

  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny,
  nabierz odwagi i oczekuj Pana.

  (Mt 4,4b)
  Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

  (J 6,1-15)
  Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Dar dla Hospicjum