Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Ogłoszenia parafialne
» informacje «

* * *

Warunki zyskania
» odpustu zupełnego «

* * *

Modlimy się wspólnie

w intencji Parafian i Gości
oraz za zmarłych.

* * *

Kancelaria parafialna
» Zapraszamy «

Ogłoszenia parafialne:

1. Kalendarz liturgiczny

Dzisiaj – pierwszy dzień Nowego Roku. Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy w 2017 roku obfitości łask Bożych, sił ciała i ducha oraz Bożego błogosławieństwa w każdym dniu Nowego Roku.

Poniedziałek – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

 

2. Uroczystość Objawienia Pańskiego

W najbliższy piątek, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. w porządku niedzielnym. W czasie Mszy św. poświęcenie mirry, kadzidła i złota.

Jako dziękczynienie zaśpiewamy teraz pieśń „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” upraszając Bożej mocy na cały Nowy Rok. (Dopełnieniem warunków zyskania dzisiaj odpustu zupełnego jest pobożne zaśpiewanie tej pieśni).

3. Wizyta duszpasterska

2 I – ul. Zwierzyniecka (22) od nr 4 - od. godz. 15.00

3 I – ul. ul. Powiśle (22) od nr 2 – od godz. 15.00

5 I – ul. św. Agnieszki (17) od nr 1 - od. godz. 16.00

7 I – ul. Koletek (32) od nr 1 następnie ul. Smocza (11) - od. godz. 10.00 /16.00

 9 I – ul. Stradom (28) od nr 2 - od. godz. 14.00

2 I – ul. Bogusławskiego (28) od nr 2 - od. godz. 10.00 /16.00

4 I – ul. Dominikańska (2) następnie ul. Starowiślna (18) od nr 1 - od. godz. 15.00

5 I – ul. Dietla (22) od nr 32 - od. godz. 15.00

7 I –ul. Poselska (9), ul Grodzka (25) od nr 26 - od. godz. 10.00/16.00

9 I – ul. Podzamcze (10), ul. Kanonicza (1),  ul. Senacka (0), - od. godz. 17.00

 • Czytania na sobotę, 24 czerwca 2017

  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  (Iz 49,1-6)
  Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

  (Ps 139,1-3.13-15)
  REFREN: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

  Przenikasz i znasz mnie, Panie,
  Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
  Z daleka spostrzegasz moje myśli,
  przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
  i znasz moje wszystkie drogi.

  Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze
  i utkałeś mnie w łonie mej matki.
  Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,
  godne podziwu są Twoje dzieła.

  I duszę moją znasz do głębi.
  Nie tajna Ci istota,
  kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,
  utkany we wnętrzu ziemi.

  (Dz 13,22-26)
  W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ". Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu.

  (Łk 1,76)
  Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

  (Łk 1,57-66.80)
  Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Dar dla Hospicjum