Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Ogłoszenia parafialne
» informacje «

* * *

Warunki zyskania
» odpustu zupełnego «

* * *

Modlimy się wspólnie

w intencji Parafian i Gości
oraz za zmarłych.

* * *

Kancelaria parafialna
» Zapraszamy «

Ogłoszenia parafialne:

1. Kalendarz liturgiczny

Dzisiaj  –  UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Wszystkim parafianom i uczęszczającym na Msze święte do naszego kościoła składamy życzenia błogosławionych, pełnych pokoju, radości i szczęścia Świąt Narodzenia Pańskiego.

Jutro 26.12.2016 –  Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Składka będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Wtorek 27.12.2016 – Święto św. Jana Ewangelisty. Na Mszach świętych rano i wieczorem poświęcimy wino

Środa 28.12.2016 – Święto Świętych Młodzianków

Piątek 30.12.2016 – Święto Świętej Rodziny, Jezusa Maryi i Józefa, przeniesione z najbliższej niedzieli ze względu na Nowy Rok. W tym dniu nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych

Sobota 31.12.2016 – św. Sylwestra. Ostatni dzień roku 2016. Wieczorem Msza św. dziękczynna o godz 18.00

Niedziela 1.01.2017 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś przypada 50 Światowy Dzień Pokoju

2. Podziękowanie

Wszystkim, którzy przygotowali nasz kościół na Święta,  sprzątającym i dekorującym kościół; Paniom z Sekcji Charytatywnej, Panom Kościelnym, Paniom sprzątającym kościół, P. Organiście, Pracownikom parafialnym, Służbie Liturgicznej, klerykowi Januszowi, składamy serdeczne podziękowanie.

Dekoracje choinek przy szopce wykonała P. Urszula Kosakowska. Dziękujemy.

3. Wizyta duszpasterska - KOLĘDA Ks. Prob. Jan Machniak

28 XII - ul. Tarłowska i ul. Tenczyńska - od. godz. 10.00 /16.00

29 XII – ul. Plac na Groblach od nr 3- od. godz. 10.00 /16.00

30 XII – ul. Straszewskiego od nr 1 - od. godz. 10.00 /16.00

2 I – ul. Zwierzyniecka od nr 4 - od. godz. 15.00

Ks. Wikariusz Roman Zapała

28 XII - ul. Sarego od nr 1 - od. godz. 10.00 /16.00

29 XII – ul. św. Sebastiana od nr 1- od. godz. 10.00 /16.00

30 XII – ul. św. Gertrudy od nr 1 - od. godz. 10.00 /16.00

2 I – ul. Bogusławskiego od nr 2 - od. godz. 10.00 /16.00

 • Czytania na sobotę, 19 sierpnia 2017

  (Joz 24,14-29)
  Jozue zgromadził wszystkie pokolenia Izraela w Sychem. Wtedy przemówił do całego narodu: Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I rzekł Jozue do ludu: Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę. Lecz lud odrzekł Jozuemu: Nie! My chcemy służyć Panu! Jozue odpowiedział ludowi: Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć. I odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. I odrzekł lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i nakaz w Sychem. Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga. Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pospieszył do swojej posiadłości. Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.

  (Ps 16,1-2.5.7-8.11)
  REFREN: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
  mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim,
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza”.

  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

  Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
  pełnię Twojej radości
  i wieczną rozkosz
  po Twojej prawicy.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

  (Mt 19,13-15)
  Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Dar dla Hospicjum