Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Ogłoszenia parafialne
» informacje «

* * *

Warunki zyskania
» odpustu zupełnego «

* * *

Modlimy się wspólnie

w intencji Parafian i Gości
oraz za zmarłych.

* * *

Kancelaria parafialna
» Zapraszamy «

Warunki zyskania odpustu

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
KKK 1498

 

Różaniec »   Wielki Post »   Triduum »   Porcjunkula »    Zmarli »

 


Odpust różańcowy

Warunki zyskania odpustu
połączonego z publicznym odmawianiem różańca

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (przynajmniej 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym.

Warunki:

 1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
 2. do modlitwy ustnej dodać należy rozmyślanie tajemnic różańcowych;
 3. przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.


Odpust zupełny w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za:

 1. Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji ważnie erygowanej drogi krzyżowej np. w naszym kościele.
 2. Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.
 3. W piątki Wielkiego Postu odmówienie po Komunii św. modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Modlitwa jest na klęczniku w kaplicy pod chórem.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.


Kaplica Męki Pańskiej

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22,17).

Modląc się pod krzyżem w naszym kościele można zapalić małą świeczkę, aby jej płomieniem przedłużyć duchową obecność przed Ukrzyżowanym.


Odpust zupełny w dni Triduum Paschalnego

 1. Wielki Czwartek – po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odmawiając podczas adoracji w Ciemnicy zwrotki „Przed tak wielkim”.
 2. Wielki Piątek – za pobożne uczestniczenie w adoracji krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej.
 3. Wielka Sobota – za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

Odpust Porcjunkuli

Odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego można uzyskać 3 razy w roku:

 1. W dniu odpustu parafialnego;
 2. 2 sierpnia (tzw. odpust „Porcjunkuli”);
 3. 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (ten odpust można ofiarować tylko za zmarłych).

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła w wymienionych powyżej dniach.

I. Warunki zwykłe:

 1. sakramentalna spowiedź (nie musi być w dniu odpustu);
 2. przyjęcie Komunii św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego;
 4. wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

II. Wykonanie konkretnego dzieła, a które można zyskać odpust zupełny podczas nawiedzenie kościoła parafialnego:

 1. pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego;
 2. odmówienie w kościele „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

świeca

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu WSZYSKICH ŚWIĘTYCH i w DZIEŃ ZADUSZNY, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 29,1.

 • Czytania na piątek, 28 kwietnia 2017

  (Dz 5,34-42)
  Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie: Mężowie izraelscy - przemówił do nich - zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

  (Ps 27,1.4.13-14)
  REFREN: Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana

  Pan moim światłem i zbawieniem moim,
  kogo miałbym się lękać?
  Pan obrońcą mego życia,
  przed kim miałbym czuć trwogę?

  O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
  żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
  przez wszystkie dni życia.
  Abym kosztował słodyczy Pana,
  stale się radował Jego świątynią.

  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny,
  nabierz odwagi i oczekuj Pana.

  (Mt 4,4b)
  Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

  (J 6,1-15)
  Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Dar dla Hospicjum