Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Dokumenty potrzebne w kancelarii

w związku z przystępowaniem do sakramentów

 

Dokumenty potrzebne w kancelarii

w związku z przystępowaniem do sakramentów

 

Chrzest

CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

Uroczysty chrzest w naszym kościele odprawiamy się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
 3. Nazwiska i imiona rodziców chrzestnych oraz ich adres zamieszkania
 4. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Rodzice dziecka, którzy nie są związani sakramentalnym małżeństwem i nie należą do naszej parafii winni przed przyjściem do kancelarii najpierw zapoznać się z Informacją dla Rodziców.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Informacja dla Rodziców proszących o chrzest dziecka

Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych - najbliższe terminy

Zobacz także:

 

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 

A) Informacja dla Parafian

Narzeczeni - z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii - na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich »
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
   1. W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach (adres USC: Kraków, ul. Lubelska 27).
   2. Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
   Ze względu na dużą liczbę ślubów w naszym kościele nie podejmujemy się przeprowadzać tego etapu dla narzeczonych zawierających ślub w kościołach zakonnych na terenie naszej parafii.
  2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

B) Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię (Wszystkich Świętych) do pobłogosławienia ich małżeństwa.

 

C) Marriages oraz małżeństwa różnojęzyczne

We celebrate weddings in another languages, too (ex. English, deutsch, italiano, français, español, Arabian…).
If you are interested in it, please contact us by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Uwagi oraz informacje dla każdej z grup:

 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny ślubu, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
 • Zgłoszenie za pośrednictwem różnych "Firm ślubnych" nie będą traktowane poważnie.
 • Nie gwarantujemy, iż ślub się odbędzie jeżeli minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą do kancelarii nie zostanie dostarczony komplet wymaganych dokumentów (dotyczy to także Narzeczonych mieszkających poza granicami Polski).
 • Pary decydujące się na ślub w naszym kościele zobowiązują się, iż po zakończeniu ceremonii dziedziniec przed kościołem nie będzie niczym zasypywany. Ostrzegamy przed gołębiami!
 • Pozwolenie na wjazd jednego prywatnego (osobowego) samochodu na ul. Grodzką w czasie ceremonii ślubnej można uzyskać w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT – kontakt).

 

Zobacz także:

Namaszczenie

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

 

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek oraz pierwszą sobotę miesiąca - w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 

W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 • na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

 

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

Pogrzeb

POGRZEB KATOLICKI

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
 3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

 

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

 

Zobacz także:

Zmarli Parafianie »

Dar dla Hospicjum